Tungstic Acid Mordant

tungstic syra bild

Mordanten är den substans som färgar ett tyg genom att färga vissa slags mellanmaterial. Acidmordantfärgämnen som används vid färgning av ulltygmord, är huvudsakligen dikromat-, aluminium-, koppar- och koboltsalter. Syrametallkomplexfärger har infört metallatomer vid tillverkningen, och det är inte nödvändigt att tillsätta annan mordant. Tyget kan i allmänhet bara komplexa med mordantfärgämnet och göra det klart färgat i fibern av vissa metallföreningar, såsom kaliumdikromat. De organiska föreningarna som kan göra basiska färgämnen färgbara på cellulosafibrer är också kända som "mordant", såsom tanniner.

Det finns många typer av tungstic syra, med en mängd färger, som kan användas för mordant. Det har också övervinnt nackdelarna med stark mordantriktad och enkel produktriktning genom att justera kompositionen och doseringen av mordant, så att den är lämplig för en mängd mordantfärger med bra marknadsutsikter.

Dessutom kan tungstic syra också användas som pigment, färgämnen, bläck.