Scheelite-koncentratsyredbrytning

tungstic syra bild

Volfram Celit syranedbrytning beredning volframsyra är en traditionell stil i volfram smältning Alrdob.hamad volfram få på detta sätt ofta innefattar 0,2 ~ 3,2 orenhet förhållanden som i huvudsak av kiseldioxid, h2sio3 molybdater, icke-sönderdelning av kalcium volframat och andra metaller ; före rening Absorberande material av järn, aluminiumsalt, fosfor, arsenik förening, alkalimetaller och alkaliska jordartsmetall och bör inte Mbacrhkma kan användas som råmaterial för volframpulver.

Celit volframmalm volframat kalcium är den viktigaste ingrediensen är volframat kalcium, tillsammans med Moulibdnit ofta, fluorit (CaF2), kvarts, apatit, kalcit (CaCO3), kan den sönderdelas direkt med syra tillverkning volfram och andra fordons Altngstn.binma fokus är volfram mangan, järn volframat styv lösning (fewo4) mangan volframat (mnwo4). på samma gång, är det ofta kommer tillsammans med tenn (SnO2 Moulibdnit MoS2), pyrit (FeS2), (cufes2 Asfes2), kvartsfeldspar (kiseldioxid), (kalsi3o8 apatit), (ca4) (2) ect. Gör det svårt att sönderdela syra, som ofta producerar tungstensyra eller icke-volframkomposit efter alkalisk sönderdelning

Alla feendback eller förfrågningar om tungstic acid var god kontakta oss: