Hög renhetsgrad Tungstensyra

tungstic syra bild

Vanligtvis är tungstic syran på marknaden produkten med volframtrioxid (WO 3 ) innehåll av 90,0%, gult pulver; Här tillhandahåller vi vårt tungstic syra specifikationstabell:

Tungstensyra med hög renhet är en produkt med ren renhet, som är mycket högre än den optimala nivån av ren volframsyraprodukt, det högsta renhetsreagenset som framställs genom att använda en speciell metod för speciell tillämpning, kan tungstensyran med hög renhet ha innehållet av volframtrioxid (WO 3 ) upp till 99,95% eller mer. För att erhålla hög renhetsvolframsyra bör föroreningarna av källprodukten av natriumwolframa kontrolleras; Vanligtvis kan jonbyte och andra speciella metoder användas för att avlägsna överskott av föroreningar, såsom svavel (S), molybden (Mo), fosfor (P), arsenik (As), kalcium (Ca) och koppar (Cu) etc.

Föroreningshalten i reagens med hög renhet bör kontrolleras och referensreagenserna styr huvudsakligen huvudinnehållet. referensreagenserna kan användas för att framställa standardlösning, men högrenhetsreagenset kan inte användas vid framställning av standardlösning (förutom elementära oxider).