Tungstic Acid Catalyst

tungstic syra bild

Som en typ av katalysator har tungstic syra visat sig användas i katalytisk oxidationsreaktion av cyklohexensyntetiserande adipinsyra, de relaterade undersökningarna är som nedan:


  

1. Fujitani ect. rapporterade att för att ta 60% väteperoxid som en källa till syre, och tungstic syra katalysator katalyserade oxidationen av cyklohexen. Utbytet av adipinsyra var 61%, med biprodukterna av glutarsyra (5%), peroxisyra (5%) och 1,2-cyklohexandiol (3%). När 35% väteperoxid användes som källa till syre, var adipinsyran knappast erhållen.
2. Oguchi etc. har tagit 35% väteperoxid som en källa till syre, med tungstensyrakatalysator (i tert-butylalkohollösningsmedel) kan också direkt katalytisk oxidera cyklohexensyntesen av adipinsyra.

Undersökningarna indikerar att den kollektiva effekten av tungstic syra och väteperoxid kan spela en katalytisk effekt; Dessutom är det känt att effekten av tungstic syra katalysatorn inte är mycket tillfredsställande vid oxidationen av cyklohexen till adipinsyra. Experiment har visat att västsyra-organisk syraadditiv-katalysatorsystemet tillsammans med 30% väteperoxid för att katalysera syntesen av adipinsyra med cyklohexen med den enkla processen är lätt att använda och separationsutbytet av adipinsyra kan upp till 90% eller mer.

Noterat: De organiska syra tillsatsämnena kan vara salicylsyra, sulfonsyra salicylsyra ect ..