Tungstic acid TEM

tungstic acid TEM graph

Tungstic syra TEM fotografi är transmissionselektronmikroskop fotografi av tungstic syra, den följande bilden är tio tusen gånger transmissionselektronmikroskop fotografiet av vit tungstic syra och partikelstorleken mäts ca 1,4μm från medelpartikelstorleksanalysator.

Överföringselektronmikroskopet är kort för TEM, en mikroskopi teknik där en elektronstråle sänds genom ett ultratunt prov, interagerar med provet när det passerar genom det. En bild bildas av interaktionen mellan de elektroner som sänds genom provet; bilden förstoras och fokuseras på en avbildningsanordning, såsom en fluorescerande skärm, på ett lager av fotografisk film eller att detekteras av en sensor, såsom en laddningskopplad enhet.

 

TEMs kan avbilda vid en betydligt högre upplösning än ljusmikroskop, på grund av den lilla de Broglie våglängden av elektroner. Detta gör det möjligt för instrumentets användare att undersöka fina detaljer - lika små som en enda kolumn med atomer, vilket är tusentals gånger mindre än det minsta upplösningsobjektet i ett ljusmikroskop. TEM utgör en viktig analysmetod inom en rad vetenskapliga områden, inom fysisk, kemisk och biologisk vetenskap. TEMs hittar tillämpning inom cancerforskning, virologi, materialvetenskap samt föroreningar, nanoteknik och halvledarforskning.

Eventuellt återkommande eller förfrågan om tungstic syra, var god kontakta oss: