Tungstic Acid Producing Tungsten Powder

tungstic syra bild

Tungstensyra är det huvudsakliga råmaterialet för att producera volframpulver, som lätt upplöses i varmt vatten men inte kan lösas upp i kallt vatten. upplöses i alkali-, fluorvätesyra- och ammoniakvatten och lösas knappast i oorganisk syra men för HF. Tungstesyra börjar dehydratisera vid 100 ° C och vända sig till volframtrioxid efter kalcinering under hög temperatur, med kokpunkten 1473 ° C. Genom behandling av ortho-tungstic syra eller paratungstate lösning med utspädd syra kan få kolloidal tungstate med olika mängd vatten, med större löslighet och aktivitet i vatten än gul tungstic syra. Den pulverformiga vita tungstensyran är mer aktiv än gul tungstensyra och kan fås genom att tillsätta tungstate i utspädd salpetersyralösning.

Gula tungsticksyra kan användas för tillverkning av volframpulver, medan den pulverformiga vita tungstensyran kan användas för att producera metatungstic syra och volfram-heteropoly-syrasalt. Tungstensyraproducerande volframpulver kan först få tungstensyra kolloidala partiklar från råmaterialen av natriumvolfram och saltsyra med tillsatsen av ättiksyra under tillstånd av ultraljudsvibrationer, och sedan generera volframpulver genom vätereducering av tungstensyra.