Tungstic Acid Testing Equipment

tungstic syra bild

Tungstesyratestutrustning inkluderar induktivt kopplad plasmamissionsspektrometer (ICP), spektroskopisk detektor, masspektrometer (MS) och atomemissionsspektrometer (AES) ect ..

En induktivt kopplad plasma (ICP) eller transformatorkopplad plasma (TCP) [1] är en typ av plasmakälla, där energin levereras av elektriska strömmar som produceras genom elektromagnetisk induktion, av tidsvarierande magnetfält. Det finns tre typer av ICP-geometrier: plan, cylindrisk och halv-toroidal.

Spektral detektorn är detektorn som styrs av stationär halvledarförseglingsgas proportionell mot mikroprocessor och till avläsningskrets.

Masspektrometri (MS) är en analytisk teknik som joniserar kemiska arter och sorterar joner baserat på deras massa för laddningsförhållande. I enklare termer mäter ett massspektrum massorna i ett prov. Masspektrometri används i många olika områden och appliceras på rena prov såväl som komplexa blandningar.

Atomutsläppspektrometern (AES) är ett instrument för att utföra kvalitativ och kvantitativ analys av elementet genom att bedöma våglängden och intensiteten av karakteristisk strålning baserat på ett prov av uppmätt element av atomer eller joner , i ljuset emitteras och genereras karakteristisk strålning. Sammansättningen av AES inkluderar ljuskälla, monokromator, ensamhet och detektor enheter.