Tungstic Acid Producing Tungsten Trioxide

tungstic syra bild

Tungstensyra som används för att framställa volframtrioxid kan analyseras från dess komponent. Forskningen av termisk analys, infrarödspektroskopi och jonbyte om tungstic syra indikerar att tungstensyra kan vara flerkärnigt material med syrebroanslutning , och har komplexbildande vattenmolekyler, sålunda kan formeln av tungstic syra vara WO 3 • nH 2 O, som är hydratiserad tungstensyra.

Det finns många former av tungstic syra, allmän term för olika hydratformer av volframtrioxid (WO 3 ), medan den enklaste formen är WO 3 • H 2 O, och den andra vanliga formen är WO 3 • 2H 2 O. Pulverig gul tungstensyra är representanten för tungstensyra, undersökningar har visat att gul tungstensyra kommer att förlora molekylen av komplext vatten och omvandlas till gult WO 3 när det värms till 100 ° C.

Dessutom kan beredningen av volframtrioxid från tungstensyra också bero på kalcinering i en kvartsrörsugn och den erhållna volframtrioxiden har fördelarna med bred partikelfördelning, låg föroreningshalt, lämpligt material med dålig likviditet (som tungstic syra); men det har bristerna i arbetskraftens intensitet, låg produktivitet, dålig konsistens hos den färdiga volframoxiden, höga driftskostnader.