Tungstic Acid Molecular Structure

tungstic syra bild

Tungsten syra molekylstruktur avser positioner av olika beståndsdelar i tungstic syra i rymden, inklusive dess bindningstyp, längd, vinkel av kemisk bindning och dihedralvinkel mellan intilliggande tre nycklar.

Molekylstruktur är också känd som molekylär geometri, det tredimensionella arrangemanget av atomer som utgör en molekyl. Det bestämmer flera egenskaper hos ett ämne, inklusive dess reaktivitet, polaritet, ämnesfas, färg, magnetism och biologisk aktivitet. Vinklarna mellan bindningar som en atom bildar beror endast svagt på resten av molekylen, dvs de kan förstås som ungefär lokala och därmed överförbara egenskaper.

Molekylgeometrin kan bestämmas genom olika spektroskopiska metoder och diffraktionsmetoder. Såsom IR, mikrovågs- ​​och raman-spektroskopi kan ge information om molekylgeometrin från detaljerna av vibrations- och rotationsabsorbansen som detekteras av dessa tekniker; Röntgenkristallografi, neutrondiffraktion och elektrondiffraktion kan ge molekylär struktur för kristallina fasta substanser baserat på avståndet mellan kärnor och koncentration av elektrondensitet; gaselektrodiffraktion kan användas för små molekyler i gasfasen ect ..