Tungstic Acid Physical Property

tungstic syra bild

Tungsticins fysikaliska egenskaper innehåller utseende, densitet, smältpunkt och löslighet ect .. Gul tungsticksyra är representanten för tungstensyra, en normal tungstensyra med gul kristall eller pulver; vit tungstensyra är det vita pulvret med mikrokristallin; medan metatungstensyra är en typ av polyvolframsyra, den enda föreningen i all tungstensyra som har den bekräftade strukturen, den färglösa kristallen.

Fysisk egenskap hos gul tungstensyra
Utseende: Gult pulver
Molmassa: 249,85 g • mol -1
Densitet: 5,59 g / cm 3
Smältpunkt: 100 ° C (sönderdelningstemperatur)
Löslighet (vatten): Olöslig
Löslighet (annat lösningsmedel): Nästan löslig i oorganisk syra men för fluorvätesyra, löslig i alkali, fluorvätesyra och ammoniakvatten; upplöses något i saltsyra.

 

Alla feendback eller förfrågningar om tungstic acid var god kontakta oss: