APT-syredbrytning Förberedelse av tungstensyra

tungstic syra bild

APT-syredbrytning för att förbereda tungstensyra är en process för att tillverka tungstic syra som är mindre användbar jämfört med annan metod.

Vissa litteraturer har påpekat vägen genom sur sönderdelning av ammoniumparatungstate (APT) eller ammonium tunga (NH 4) 2 WO 4), men eftersom syrets sönderdelning av NH 4) 2 WO 4 lösningen kommer att producera mycket rök av NH4Cl med en mycket våldsam reaktion och därmed kräva hög utrustning, förbrukar stort antal syra och förorenar miljön i allvarliga och andra nackdelar. Dessutom är lösligheten av APT väldigt liten, och svår att sönderdelas helt, så metoden är sällsynt använd i industri. Forskare i Japan har modifierat denna syntesprocess genom att ändra tillståndet för APT för att avsevärt förbättra syre sönderdelningseffektiviteten och tungstensyrakvaliteten och används nu för tillverkning av hög renhet av tungstensyra som används i volframtråd för integrerad krets.

Men det är värt att notera är att APT är det huvudsakliga råmaterialet för tillverkning av volframkarbid, sättet att direkt förbereda APT från volframkoncentrat är variation. Förutom ammoniakkristalliseringsmetoden finns det i huvudsak jonbyte och extraktionsmetoden som ofta används, presenterar jonbytes- och extraktionsmetoden den nya riktningen av volframmetallurgi i grunden.