Tungstesyra SEM

yellow tungstic syra bild

Tungstesyralöslighet enligt olika lösningsmedel och former av tungstic syra kommer att visas i tillstånd av olösligt, lättlösligt, lättlösligt och lättlösligt, enligt följande tabell:

tungstic syra löslighetstabell

Oplöslighet även löslighet är egenskapen hos en fast, flytande eller gasformig kemisk substans som kallas lösta för att lösa upp i ett fast, flytande eller gasformigt lösningsmedel. De upplösta substanserna kallas lösta och lösningsmedlet löses (vanligen för mycket) kallas lösningsmedel, medan den genererade blandningen kallas lösning. Under det stabila trycket och temperaturen kallas upplösningskvaliteten för fast lösningsmedel i mättat tillstånd i 100 g lösningsmedel löslighet. Medan lösligheten hos en gas är volymen av en specifik gas som löses i 1 volym lösningsmedel vid betingelserna 101 Kpa, en viss temperatur och når till ett mättat tillstånd.

Om ett lösningsmedel upplösts väl i ett lösningsmedel, säger vi att detta ämne är lösligt. och säg att det är lite lösligt om lösligheten inte är hög; Om det är svårt att lösa upp, säger vi att materialet är olösligt eller eldfast.


Eventuellt återkoppling eller förfrågan om tungstic syra, var god kontakta oss: